Blog eller blogg?

Oppdaget i dag at jeg har vært veldig inkonsekvent på om jeg skriver blog eller blogg på denne siden, og ble da sittende å lure på hva som er riktig å skrive på norsk. Siden blog kommer av weblog som burde bli vevlogg på norsk burde det bli blogg på norsk og i følge språkrådet er det riktig. Oppdaterte derfor litt for å prøve å være konsekvent (har sikkert oversett noe).

One Response to “Blog eller blogg?”

  1. Katla says:

    evt vlogg?

Leave a Reply