websikkerhet

For oss som har vært så uheldige å ha med aetat sine websider å gjøre, har det vært til endel irritasjon at de er stengt mellom 23.00 og 07.00. Nå har aftenposten spurt hvorfor.

Svaret er interessant. Sitat: “Vi har laget en tjeneste for brukerne våre som gjør at de jobber direkte inn i vår database. Da ønsker vi en kontinuerlig overvåking av hva som skjer, …..” og videre ” Til enhver tid kjøres det sikkerhets- og overvåkingsprogrammer for å fange opp alt som skjer på systemet. I tillegg sitter det noen personer som kan gripe inn dersom det skulle være nødvendig.”.

Dette må så vidt jeg kan skjønne bety at sikkerheten i databasene deres er så dårlig at de ikke tør å kjøre systemet uten at noen sitter og sjekker manuelt at ikke noen prøver å cracke det. Dette synes jeg det er vanvittig at de slipper unna med. Jeg lurer på om det er noen bedrifter i norge som stenger websidene sine om natten, og om det finnes noen it-avdeling i noe privat firma som hadde sluppet unna med slikt.

Leave a Reply