Archive for July, 2004

Blog eller blogg?

Saturday, July 3rd, 2004

Oppdaget i dag at jeg har vært veldig inkonsekvent på om jeg skriver blog eller blogg på denne siden, og ble da sittende å lure på hva som er riktig å skrive på norsk. Siden blog kommer av weblog som burde bli vevlogg på norsk burde det bli blogg på norsk og i følge språkrådet er det riktig. Oppdaterte derfor litt for å prøve å være konsekvent (har sikkert oversett noe).